معایب سقف شیب دار چند بر

معایب سقف شیب دار چند بر

معایب سقف شیب دار چند بر،  طراحی و اجرای بام های شیبدار کمی بیشتر از سقف های شیروانی معمولی است. طراحی سقف های شیبدار پیچیده تر می باشد و نیازمند مصالح بیشتری است. در صورتی که سقف به درستی نصب و اجرا نشده باشد، احتمال نشتی سقف را می دهد. نکته مهم استفاده از طراحی درست و مناسب و به کار بردن یک برنامه منظم و دقیق مانع از تبدیل شدن مشکلات کوچک و جزئی به مشکلات عمده و بزرگی در ساختمان می شود. اجرای انواع سقف شیبدار امری کاملا تخصصی بوده و در صورت عملکرد درست از لحاظ استحکام و امنیت بهترین گزینه به حساب می آید.

مشاوره رایگان