چگونه یک سقف شیروانی رو زیرسازی کنیم؟

چگونه یک سقف شیروانی رو زیرسازی کنیم؟

چگونه یک سقف شیروانی رو زیرسازی کنیم؟ که ساختمان در مقابل برف سنگین دوام بیاورد؟ تیر ریزی و آهن کشی سقف شیروانی اول باید یک خرپای محکم بسازیم. برای ساخت خرپا از نیم رخ های فولادی مانند قوطی و سپری و ناودانی و پروفیل های اشکل به صورت تک یا دوبل استفاده می شود.

از پروفیل های لوله ای بیشتر در جرثقیل سازی، ساخت پل های عابر پیاده و خرپای فضایی استفاده می شود. پس از انجام محاسبات سازی طراحی خرپای شکل قاب خرپا بصورت خطی ترسیم شده و نامگذاری اعضا و محل دتایل ها روی آن نشان داده می شود. سپس سایر مشخصات فنی مانند پلان های سازه ای و دتایل های مربوطه نوع و تعداد مهاربدی ها اتصالات و در دفترچه های ترسیمات را به درستی رسم نماید. نقشه پلان های آکس بندی فنداسیون ستون گذاری تیر ریزی و ترسیم نما است.

تیر ریزی و آهن کشی اجرای سقف های شیروانی با تایل های شرکت پوشش سقف سیمکا و یا سایر تایل ها تکی آهن کشی با پروفیل های دلخواه با فاصله ی به اندازه عرض همان تایل صورت می گیرد و لازم بذکر است که این کار بصورت تیر ریزی چوب هم قابل اجرا است.

مشاوره رایگان