عموما آلاچیق ها را در پارک ها و فضا های بزرگ می بینیم. این اتاقک ها تفاوت های چشمگیری با مصالح ساختمانی بنای منازل تفاوت دارند.
معمولا در ساخت این اتاقک ها نکاتی که از نظر چشم انداز برخورداری از زیباییهای منطقه ضروری می‌باشد مورد توجه فرار می گیرند.

مشاوره رایگان