چگونه یک سقف شیروانی رو زیرسازی کنیم؟ چگونه یک سقف شیروانی رو زیرسازی کنیم که در مقابل برف سنگین دوام بیاورد؟ تیر ریزی و آهن کشی سقف شیروانی اول باید یک خرپای محکم بسازیم. برای ساخت خرپا از نیم رخ های فولادی مانند قوطی و سپری و ناودانی و پروفیل های اشکل به صورت تک…

معایب سقف شیب دار چند بر – طراحی و اجرای بام های شیبدار کمی بیشتر از سقف های شیروانی معمولی است. – طراحی سقف های شیبدار پیچیده تر می باشد و نیازمند مصالح بیشتری است. – در صورتی که سقف به درستی نصب و اجرا نشده باشد، احتمال نشتی سقف را می دهد. نکته مهم:…